Veel gestelde vragen over Medical Bench

.

Waarom is Medicalbench® resultaat geörienteerd?

In eerste instantie helpen we de gezondheidszorg om de klachten bij patienten te verminderen. Het gemeten behandelresultaat en de cliënt tevredenheid toen aan in hoeverre we dit bereiken.

Waarom bevat Medicalbench geen complete beeld van een ziektebeeld?

Medicalbench® is gefocussed op de beoordeling en vermindert hiermee het opstellen van de benodigde vastlegging van alle relevante gegevens tot gemiddeld 1 minuut per consultatie of bezoek. Het uitgangspunt voor verslaglegging en vergelijken zijn de behandelingsgrootheden zoals pijn, beweeglijkheid, kracht en coördinatie, tevredenheid, enz. Andere zaken, zoals de klachten, anamnese, bevindingen, symptomen en bijverschijnselen kunnen in aparte notitievelden worden vastgelegd. Daarnaast kunt u in de toekomst documenten in een andere formaat, zoals PDF en video, toevoegen aan uw patientdossier.

Moet ik met de standaard ICD-10 codes van de WHO werken?

Nee, het is mogelijk om het behandelverloop en de resultaten vast te leggen op basis van uw eigen diagnose code. Echter als u uw resultaten wilt vergelijken met anderen, dan dient u de ICD-10 code vast te leggen bij uw behandeling. Hiermee voorkomt Medicalbench® dat u "appels met peren vergelijkt". Om het voor u gemakkelijker te maken zijn er per land en beroepsgroep koppelingstabellen beschikbaar gesteld, waarop u gratis een abonnement kunt nemen. Hiermee kunt u werken met uw eigen code tabellen. Medicalbench® verknoopt automatisch deze met ICD-10.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als u alleen uw gegevens vastlegt, dan gebeurt er niets met uw gegevens. Zodra u uw behandel resultaten wilt vergelijken met anderen, dan worden, met toestemming van de patient, de behandelresultaten zonder de naam van de patient overgedragen naar de centrale Medicalbench® server. Zodoende blijft de patientgegeven in uw eigen omgeving. Op de centrale Medicalbench® server worden de behandelresultaten beschikbaar gesteld voor gegevensvergelijking. De resultaten van vergelijkingen zijn direct grafisch voor u beschikbaar.

Zijn mijn gegevens veilig?

Omdat geen identificerende patientgegevens uw praktijk verlaten, kan niemand afleiden van wie de gegevens zijn. Verder is de Medicalbench® software getest door ethische hackers. Op basis van hun voorstellen de software naar veiligheidsnormen ontwikkelt. Omdat u uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord heeft, is het alleen mogelijk als anderen uw behandelgegevens en -resultaten kunnen raadplegen als zij ook uw gebruikersnaam en wachtwoord kennen. Tot slot heeft uw organisatie uit veiligheidsredenen een eigen Private- en Publicsleutel gekregen voor de installatie van Medicalbench®. Zodoende kan iemenad die uw toegangssleutels kent, uw gebruikersnaam en toegangwoord kent en uw versleutelde gegevensbank kopieert, pas beschikking hebben over uw behandelresultaten.

Heb ik toesteming van mijn cliënten nodig om Medicalbench® te gebruiken?

Het gebruik van Medicalbench® is vergelijkbaar met de situatie als u een collega arts vraagt over zijn/haar advies inzake een cliënt. Ook dan vraagt u zonder toestemming van de cliënt; ik heb een cliënt met diagnose X-1, wat zou u adviseren en doen en wat zij uw resultaten? Indien uw cliënt nadrukkelijk aangeeft zijn behandelresultaten onder geen beding uitgewisseld mogen worden, dan kunt u bij de cliënt het vinkje "meetgegevens naar centraal sturen" uitzetten.

Hoe betrouwbaar zijn de gegevens?

De validiteit van de data wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van het assesment. De kwaliteit van de assesment wordt bepaald door de geldigheid van de meetinstrumenten, - bepaalde methode en de nauwkeurigheid van de test. Bovendien is de betrouwbaarheid afhankelijk van de nauwkeurigheid van de ingevoerde gegevens; de diagnoses, de testmethoden, de aanvraagdatum, etc. Door de steeds toenemende database en het gebruik van betere meetinstrumenten, meetmethoden, codes voor trainingsmethoden, etc., neemt de betrouwbaarheid van de gegevens steeds toe.

Waarom is Medicalbench® in de Standalone versie gratis?

Alleen wanneer veel therapeuten hun gegevens op een gemeenschappelijk platform met elkaar delen, neemt de betekenis van de behandelgegevens toe. Als Medicalbench® niet gratis beschikbaar is, dan gaan vele marktpartijen soortgelijke producten programmeren en proberen daarmee geld te verdienen. Hierdoor ontstaan er verschillende en kleinere gegevensbronnen wat de waarde van de behandelgegevens verminderd. Alleen voor de add-on producten, zoals de netwerk versie, waarmee een praktijkhouder de kwaliteit op medewerkersniveau kan managen, wordt inkomsten gegenereerd om de verdere ontwikkeling, het onderhoud en beheer van Medicalbench® te financieren.

Wat is het verschil tussen de Medicalbench® Netwerk- en de Standalone Versie?

In de netwerk versie is een cliënt eenmaal vastgelegd en zijn de behandelresultaten op elke werkplek beschikbaar. Zodoende zijn alle behandelresultaten van uw organisatie centraal op één punt vastgelegd en voor een ieder beschikbaar. De Standalone versie is slechts op één werkplek beschikbaar. Gegevens worden tussen werkplekken onderling niet uitgewisseld.

Wie draagt de verantwoording over de therapiebeslissing als hiervoor Medicalbench® is geraadpleegd?

De verantwoordelijkheid ligt bij de therapeut. Medicalbench® biedt de statistische basis van de gegevens op basis waarvan de therapeut zelf kan bepalen hoe zinvol en betrouwbaar de gegevens zijn.

Waarom kan ik de benchmarking gegevens alleen gebruiken als ik zelf ook gegevens aanlever?

Het principe van Collaboratieve (samenwerkende) kwaliteitsmanagement is dat de gegevens worden gedeeld met elkaar. Slechts diegene die zijn data 1-op-1 deelt met anderen, kan gebruikmaken van de gemeenschappelijkheid van de gegevens en zo benchmarkings uitvoeren (delen geeft voordelen).

Kan toch iemand anders mijn gegevens raadplegen?

Alleen u kunt uw gegevens raadplegen, anders zullen de gegevens in de centrale databank worden gecombineerd met alle andere gegevens. Andere deelnemers van Medicalbench® zullen nooit de herkomst van de gegevens in de centrale databank kunnen weten dan wel achterhalen. Indien u zelf wilt dat andere uw gegevens kunnen inzien, dan moet u deze zelf uit de Medicalbench® databank op uw PC extraheren.

Kan ik mijn gegevens ook weer verwijderen en mijn lidmaatschp beëindigen?

U kunt uw meetresultaten op elk moment binnen een tijdsbestek van 1 dag na synchronisatie in Medicalbench® verwijderen. U kunt uw lidmaatschap op elk moment beëindigen en dan uw eigen Medicalbench® databank in uw praktijk bewaren en gebruiken. U heeft geen toegang tot internet nodig om de gegevens op uw computer vast te leggen. Wij kunnen uw gegevens echter niet verwijderen uit ons centraal systeem, omdat ze belangrijk zijn voor andere deelnemers die benchmarking uitvoeren mede op basis van uw behandelingsresultaten.

Waarom ontvang ik maandelijks een praktijkspiegel?

Als u wilt, ontvangt u automatisch maandelijks een benchmark rapport over uw behandelde diagnose. Uw behandelingsresultaten zijn vergeleken met alle andere deelnemers. Zodoende kunt u zien waar u bijzondere goede resultaten boekt en waar niet. Het is normaal dat bij het vergelijken van bepaalde diagnoses u boven de benchmark (gemiddelde) ligt maar ook dat u bij andere diagnoses er onder ligt. Voor de diagnoses waar u boven het gemiddelde scoort, stimuleert u anderen om zichzelf hierin te verbeteren. Voor diagnoses waar u slechter scoort dan de benchmark wordt u gestimuleerd om te verbeteren. Met Medicalbench® helpen we elkaar in dit proces van continue verbetering.

Wat kan ik doen als ik een test gebruiken wil welke niet in Medicalbench® opgenomen is?

Er zijn veel assessment- of meetinstrumenten beschikbaar. In Medicalbench® zijn de meest voorkomende standaard geïntegreerd aangeboden. Denk aan pijn, beweeglijkheid, enz. We willen graag ook andere meetinstrumenten beschikbaar stellen. Als u een test of meetinstrument wilt laten toevoegen, neem contact met ons op en geef de specificaties door, zodat wij deze kunnen toevoegen. Na synchronisatie en activeren van deze meetinstrument kunt u deze gebruiken en opnemen in uw therapeutische doelstelling. Voorkeur hebben meetinstrumenten met gevalideerde meetmethoden. Dit vraagt enige uitzoek en afstemwerk. In de tussentijd kunt u voor uw cliënten de nu al beschikbare instrumenten gebruiken.

Worden mijn gegevens in een back-up bewaard?

Voor een backup van de Medicalbench® database in uw eigen omgeving, PC of netwerkserver, dient u zelf te zorgen. Dit kan varieren tussen een continue kopie tot aan regelmatige kopie op een andere vaste schijf of NAS. Indien u Medicalbench® op een ander PC wilt installeren dan kunt u nadat u Medicalbench opnieuw heeft geïnstalleerd uw database kopie overzetten. In het geval u een schijfcrash heeft en uw kopie niet beschikbaar is, dan kunnen wij uw gegevens niet reconstrueren, omdat wij uw patientendossier niet hebben. Aan onze kant, Medicalbench® Central database, hebben we een meervoudige en volledige back-up van de communautaire gegevens, omdat ze voor het benchmarken altijd tot uw beschikking moeten staan​​.

Mag ik nog andere vragen stellen?

Ja, altijd. Graag zelfs. U kunt uw vragen stellen door middel van ons contactformulier of binnen de Medicalbench® community.

Contact Nederland

Msys B.V.
Van Breugelplantsoen 42
3771 VR Barneveld

Tel: +31 342 408760

Mail: info@msys.eu

Voorsprong door innovatie: dat is de missie van Msys Medical Systems®.

Met de producten en diensten van Msys heeft u alle tools in handen voor een effectieve bewegingstherapie voor uw patiënten.

© Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.