De standaard functies van MedicalBench

.

FUNKTIONALITEIT

Medicalbench® biedt u de mogelijkheden en functies om:

• medische behandelgegevens op te slaan van patient.

• gegevensuitwisseling met andere informatie systemen en meetinstrumenten

• rapportages van behandelingen als rapport en in grafische weergave

• terugkoppeling over uw prestaties als medische specialist, arts, fysiotherapeut, etc.

• advisering over de interventie op basis van geleverde prestaties (zie "Extra functies...")

• advisering over de frequentie van behandelen op basis van geleverde prestaties (zie "Extra functies...")

• bewustwording over een ziektebeeld op basis van geleverde prestaties (zie "Extra functies...")

REGISTRATIE

Medicalbench® registreert de volgende gegevens van het behandelproces.

Binnen behandelproces van een cliënt ontstaat er een zorgplan welke in de tijd gezien, naast elkaar, maar ook achter elkaar verschillende behandeltrajecten kent.

.

Elke behandeltraject is geïdentificeerd door een diagnose.

Medicalbench® slaat bij een behandeltraject in willekeurige volgorde gegevens op. Denk hierbij aan het zorgplan, diagnose, klacht en meetresultaten, waaronder de prestatie kwaliteitsindicatoren (PKI's), behorende bij diverse (kwaliteits-) meetinstrumenten.

Medicalbench® biedt u de mogelijkheid om de kwaliteitsgegevens handmatig maar ook met behulp van digitale meetinstrumenten in te voeren.

GEGEVENSUITWISSELING

Om tijd te besparen biedt Medicalbench® de mogelijkheid om patient- en behandelgegevens uit te wisselen met uw administratie systeem.

TERUGKOPPELING

Het leer- en verbeterproces ondersteunt Medicalbench® door een terugkoppeling te geven over het tijdsverloop van de prestatie indicatoren. De terugkoppeling is in de vorm van rapportages en vergelijksalgoritmen.

De vergelijkingsalgoritmen helpen u om te achterhalen in hoeverre u presteert ten opzichte van uw (anonieme) collega's. Medicalbench® geeft u bij sommige functies hints om een verbetering in interventie combinaties te onderzoeken.

Functies in Medicalbench® voor het verbetertraject zijn onder andere:

• Behandeling trend analyse om de variantie in resultaat te verminderen

.

• Performance monitoring om behandeling op niveau te krijgen

.

• Behandel frequentie analyse om behandeling te optimaliseren

.

• Score lijst van prestatie indicator per diagnose en interventie

Score van 100 is gelijk aan gemiddelde, lager is slechter, hoger is beter dan het gemiddelde.

De diagnose code is conform ICD-10. Periodiek wordt de lijst aangemaakt en gemaild naar de Medicalbench® gebruiker.

.

RAPPORTAGE

Medicalbench® biedt u de mogelijkheid om een rapport (in pdf formaat) aan te maken per behandeltraject.

Hierin staan alle relevante behandelgegevens vermeld.

Contact Nederland

Msys B.V.
Van Breugelplantsoen 42
3771 VR Barneveld

Tel: +31 342 408760

Mail: info@msys.eu

Voorsprong door innovatie: dat is de missie van Msys Medical Systems®.

Met de producten en diensten van Msys heeft u alle tools in handen voor een effectieve bewegingstherapie voor uw patiënten.

© Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.